ENTREPRENAD

Vår bred variation av maskiner för att smidigt utföra arbete i stadsmiljö. Vi jobbar smidigt och utför vårt arbete effektivt. Vår kunder är b.la städer, kommuner, föreningar och privatpersoner. 

BÅTMONTERING

Vi utför båtmonteringar som underleverantör i våra utrymmen i Jakobstad, där vi sysselsätter ca 10 personer.  Vi utför även reparationer av båtar. Noggrannhet och kvalité skapar en hållbar produkt för framtiden. 

LAST OCH LOSSNING

Vi utför också lastnings och lossningstjänster i Jakobstadsregionen. Inga dyra maskin investeringar boka oss så finns vi på plats när leveransen anländer. 

VINTERUNDERHÅLL

På vinter erbjuder vi plogningstjänster och sandning för vägar, gator och parkeringar. Säkerheten på vintern är viktig därför utför vi vårt arbete noggrant och snyggt. Till våren sopar vi gator rena och parkeringarna rena